Można i należy hodować !

Szczygieł syberyjski w formie , rasie odmianie hodowlanej jak i w odmianie barwnej tego gatunku nie jest obwarowane koniecznością posiadania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Departament Ochrony Środowiska informuje , że gatunek szczygła syberyjskiego nie podlega przepisom Unii Europejskiej dotyczącym Konwencji Waszyngtońskiej ( CITES ), w związku z czym nie ma konieczności uzyskiwania zezwolenia importowego CITES na przywóz okazów tych ptaków do kraju.

Zezwolenie jest wymagane w przypadku wykonywania czynności zakazanych wymienionych w art ust. 52 nr 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody w tym wwożenia z zagranicy państwa , przetrzymywania i posiadania w stosunku do osobników należących do formy dzikiej szczygła syberyjskiego tj." czystego " podgatunku lub jego mieszańców do 2 pokolenia włącznie

GENERALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Michał Kiełsznia
 
 
www.000webhost.com